• شماره تماس: 09125954581
 • ایمیل ما: info[at]araforma.ir
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

بایگانی: فرآیندها

 • 12
  آگوست

  ملاقات و موافقت

  چرا آرا فرم ؟ کارهای تولید شده توسط شرکت آرا فرم از 2 نوع پارچه کرب و طرح فاستونی میباشد .پارچه ها از کشور کره و ترکیه به طور...

  Read More
 • 12
  آگوست

  ایده و پذیرش آن

  چرا آرا فرم ؟ کارهای تولید شده توسط شرکت آرا فرم از 2 نوع پارچه کرب و طرح فاستونی میباشد .پارچه ها از کشور کره و ترکیه به طور...

  Read More
 • 12
  آگوست

  طراحی و ایجاد

  چرا آرا فرم ؟ کارهای تولید شده توسط شرکت آرا فرم از 2 نوع پارچه کرب و طرح فاستونی میباشد .پارچه ها از کشور کره و ترکیه به طور...

  Read More
 • 12
  آگوست

  دوخت و تحویل

  چرا آرا فرم ؟ کارهای تولید شده توسط شرکت آرا فرم از 2 نوع پارچه کرب و طرح فاستونی میباشد .پارچه ها از کشور کره و ترکیه به طور...

  Read More